Algemene verkoopsvoorwaarden | EUKANUBA

Algemene verkoopsvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN
Wij vragen uw begrip, vanwege de vele mogelijkheden en risico’s die het gebruik van het Internet biedt, voor een aantal opgestelde omlijste voorwaarden. Deze zijn zowel voor uw bescherming als voor onze bescherming. Wanneer u onze website betreedt, aanvaardt u deze voorwaarden.

 

1. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN
U aanvaardt hierbij:

de inhoud van deze website op geen enkele wijze te distribueren via welk medium dan ook zonder vooraf onze schriftelijke toestemming te hebben gekregen;
geen toegang te hebben tot de inhoud van onze website via een technologie of middel, anders dan diegene die door onze website zelf gebruikt wordt, of enig ander gebruik dan dat we expliciet aan dit doel toekennen;
geen enkel deel van onze website of de inhoud ervan aan te passen;
dat u geen enkele veiligheidsgerelateerde functies van de website of functies die (i) het gebruik of kopiëren van de inhoud tegengaan of beperken of (ii) beperkingen opleggen op het gebruik van de website of tot toegang tot de website zult (proberen te) omzeilen, probeert uit te schakelen of u zich op iedere andere manier probeert te mengen in voorheengenoemde functies;
deze website niet te gebruiken voor commerciële of andere zakelijke doeleinden;
de inhoud van deze website op geen enkele wijze permanent of tijdelijk te downloaden, kopiëren, op te slaan of te herdistribueren.
 

2. COPYRIGHT EN ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Wij zijn - indien expliciet anders vermeld - de eigenaar of geautoriseerd gebruiker van alle beschikbare informatie op de website, inclusief, zonder beperkingen, de tekst, scripts, afbeeldingen, grafische weergaven, foto's, audio- en videomateriaal en interactieve bestanden en functies (de "Inhoud"). Alle inhoud is ons eigendom of valt onder een licentie-overeenkomst, en is onderhevig aan copyright, handelsmerkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van onze kant of onze licentie-partners. De aanwezigheid van handelsmerken op onze website afkomstig van een derde partij zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.
Het is niet toegestaan om inhoud te downloaden, te kopiëren, te hergebruiken, te verspreiden, te verkopen, in een licentie onder te brengen, te veranderen, publiekelijk te tonen of in te zetten voor publieke of commerciële doeleinden zonder vooraf onze schriftelijke toestemming te hebben gekregen. We behouden het recht ten aanzien van alle inhoud.
Iedere inbreuk op ons copyright of ander eigendomsrecht, inclusief de rechten van derde partijen, kunnen leiden tot civiele of strafrechtelijke procedures tegen de overtreder.
 

3. AANSPRAKELIJKHEID 
Bij de ontwikkeling van deze website is er alles aan gedaan om onze informatie zo duidelijk, helder en actueel mogelijk weer te geven. Toch kan er onbewust onjuiste informatie in de samenstelling van deze site en de gegevens voorkomen. Ondanks voortdurende zorg en aandacht kunnen we niet instaan voor typografische fouten en fouten in de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie die voorkomt op deze website.
De beschikbare informatie en dataverstrekking op de website kan zonder vooraankondiging ten alle tijden door ons gewijzigd worden. De geboden service, informatie en ter beschikking gestelde gegevens op deze website worden zonder enige garantie aangeboden.
Indien deze website verwijzingen bevat naar websites van derden, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de verstrekte informatie, manier van communicatie en/of de onderdelen die op dergelijke websites beschikbaar zijn. We verklaren hierbij expliciet dat wij niet noodzakelijk de inhoud en/of opinies delen die op websites van derden vermeld worden.
Met het gebruik en bezoek van de Eukanuba website aanvaardt u alle risico’s die verband houden met deze website. U aanvaardt hiermee alle risico’s van beschadiging aan uw computer, software of documenten, die voortvloeit uit, overgedragen/geactiveerd wordt of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site dan wel de informatieverstrekking op de website.
We zijn in geen enkele situatie aansprakelijk voor ieder onrechtmatig gebruik van deze website en zullen in geen geval verantwoordelijk zijn en aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het overtreden van rechten van derden.
Met uitzondering van schade die door ons opzettelijk is toegebracht of is ontstaan door nalatigheid onzerzijde, aanvaarden we geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade, van welke aard dan ook, met inbegrip en zonder beperking van verloren inkomsten of winsten die voortvloeien uit ieder gebruik of misbruik van informatie of gebrek aan informatie op deze website.
 

4. PERSOONLIJKE GEGEVENS
Voor alle persoonlijke en bedrijfsgerelateerde gegevens verwijzen wij u naar het Privacybeleid (Privacy Policy) van ons bedrijf.


5. OVERIG
Het bedrijf behoudt zich het recht om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.